Wijnpartner voor al uw FEESTEN!
GRATIS levering in BELGIË!

Privacy en Cookie Policy

PRIVACY POLICY

 1. WIE? 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking MKW bvba / MKWIJNEN, met maatschappelijke zetel te Galgestraat 17 / 8470 GISTEL, met ondernemingsnummer BTW BE0867 129 322, en als contactpersoon Klaas Monstrey mail: info@mkwijnen.be 

MKW bvba / MKWIJNEN respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy PolicyMKW bvba / MKWIJNEN leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 1. WELKE GEGEVENS? 

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich opgeeft als een kandidaat werknemer of uw cv of motivatiebrief overmaakt. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, werkervaring, studies, loon verwachtingen, loon en cv en andere gegevens die we in het kader van onze hoofdactiviteiten nodig hebben. 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

Met betrekking tot gebruikers van de website:

Afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;

informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings) en gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten indien u zich hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven; verbetering en beveiliging van onze website; en registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken. 

Met betrekking tot de kandidaten:

Uw gegevens worden bekeken en geanalyseerd en opgenomen in de interne systemen. Indien de kandidaat hiermee akkoord gaat kunnen de gegevens gedeeld worden met ondernemingen die een vacature openstaan hebben waaraan de kandidaat voldoet. 

Mits toestemming worden uw gegevens na het invullen van de functie opgeslagen en kunnen deze gebruikt worden om u te contacteren voor een functie die aan uw profiel voldoet. 

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen MKW bvba / MKWIJNEN uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MKW bvba / MKWIJNEN zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

De persoonsgegevens worden door MKW bvba / MKWIJNEN  bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de MKW bvba / MKWIJNEN en de gebruiker. 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

MKW bvba / MKWIJNEN heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan MKW bvba / MKWIJNEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

 1. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat MKW bvba / MKWIJNEN met uw persoonsgegevens maakt. 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MKW bvba / MKWIJNEN . Daarnaast heeft u steeds het recht om MKW bvba / MKWIJNEN  te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

5.2 Recht van verzet 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan MKW bvba / MKWIJNEN in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

5.5 Uitoefening van uw rechten 

U kan uw rechten uitoefenen door MKW bvba / MKWIJNEN daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@mkwijnen.be, per post naar Galgestraat 17 / 8470 GISTEL of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. 

5.6 Automatische beslissingen en profiling      

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door MKW bvba / MKWIJNEN evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

5.7 Recht om klacht in te dienen 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

 1. HYPERLINKS 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. MKW bvba / MKWIJNEN is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites. 

 1. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatst bijgewerkte versie: 17-07-2018 

COOKIE POLICY

WIE?

 

MKW bvba / MKWIJNEN

Galgestraat 17

8470 GISTEL

www.mkwijnen.be

info@mkwijnen.be

BTW BE0867 129 322

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform. 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker. 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

 

MKW bvba / MKWIJNEN MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:

 1.  Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op het platform van MKW bvba / MKWIJNEN

” zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 1.  Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 1.  Third party cookies

In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Deze website gebruikt Google Analytics, wat een van de meest gebruikte en betrouwbare analytics software is op het internet en die ons helpt om de voorkeuren van de gebruikers te analyseren, zodat we de ervaring van de gebruikers op onze website kunnen optimaliseren. 

Voor meer informatie, zie privacy.google.com 
 

BEHEER VAN COOKIES

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.    

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@mkwijnen.be. 

Laatst bijgewerkte versie: 14-08-2020

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Leeftijds verificatie
U moet ouder dan 18 jaar zijn om op onze webshop te kunnen!
Geboortedatum
Wijnhandel MKWIJNEN Koekelare / MKW bvba Copyright © 2010-2022 All rights reserved.